Stichting Informatie- en CommunicatieNetwerk

voor

Doven en Slecht Horenden (i.o.)

 

 

Het 5e Nationaal Dovencongres staat in het teken van Arbeid, Onderwijs en Vrije tijd. De centrale vraag die gesteld wordt is:

 

Maatschappelijke Toegankelijkheid, ook voor doven?

 

 

Het antwoord van de Stichting Informatie- en CommunicatieNetwerk voor Doven en Slecht Horenden op deze vraag is even kort als duidelijk:

 

Ja natuurlijk ook voor doven!!

 

Maatschappelijke toegankelijkheid hangt voor een belangrijk gedeelte samen met het hebben van Communicatie mogelijkheden en de toegang tot Informatie. Nieuwe digitale ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. Door het gebruik van de Blackberry onder Doven en Slecht Horenden te stimuleren moet een Netwerk ontstaan waarmee zij onderling en met horenden mobiel kunnen communiceren en bovendien overal en altijd toegang hebben tot voor hun belangrijke Informatie. Gekoppeld aan deze Informatie kunnen Doven en Slecht Horenden gebruik maken van verschillende diensten zoals bijvoorbeeld alarmering bij rampen, het aanvragen van een tolk of het doorkrijgen van de vertraging van de treinen, iets wat nu alleen omgeroepen wordt op stations.

 

De Blackberry is een handzaam apparaatje waarmee je mobiel kunt e-mailen, internetten, faxen, sms-sen en bellen (met een draagbare ringleiding). Daarnaast heeft de Blackberry verschillende andere functies zoals de uitgebreide mogelijkheden om berichten op te slaan, agenda, tril wekker, rekenmachine, chatten en adresboek.

 

De Stichting Informatie- en CommunicatieNetwerk voor Doven en Slecht Horenden start in samenwerking met Telfort een onderzoek naar de mogelijkheden om tot een zon Netwerk te komen en aan welke diensten er behoefte is. Het is onze bedoeling om de Dovenwereld zo veel mogelijk bij dit initiatief te betrekken, het netwerk dat zo kan ontstaan moet er voor en door de doven zijn!! Om tot een goed beeld te komen willen wij vijfentwintig doven selecteren die aan een gebruikers test mee willen doen. Aan deze mensen zullen wij gedurende de testperiode gratis een Blackberry met gratis abonnement beschikbaar stellen.

 

Vul de vragenlijst in en maak kans op een van de vijfentwintig gratis Blackberries


Naar de vragenlijst


 

 

Omdat wij dit Netwerk in nauwe samenwerking met de Dovenwereld willen opzetten staan wij natuurlijk open voor uw opmerkingen, aanvullingen, ideen of suggesties, wij hopen dan ook dat u hierover met ons wilt communiceren!!

 

E-mail: Raymond@Kruyer.nl Paul@Elzinga.ws

 

SMS : 06 54 32 4 991 06 52 04 2 551